ค้นพบโครงการของ TeachRare เพื่อสนับสนุนเด็กที่เป็นโรคหายาก

We need you! and your help

Become Volunteer.

Join our team and help us to accomplish even more projects and events!
Regiter Now

We have Reached So far!

We continue our mission on providing educational services to parents and children in the rare disease communities.
$1,200 of $5,000 raised
$
Select Payment Method
Personal Info

Terms

Donation Total: $100

เชิญเราเข้าร่วมกิจกรรมของคุณ

คุณมีงานที่คุณต้องการให้เรานําเสนอหรือไม่? กรุณาเชื่อมต่อกับเรา! เรายินดีที่จะสนับสนุนองค์กรและกิจกรรมอื่น ๆ สําหรับโรคหายากโรคที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยและชุมชนที่มีความต้องการพิเศษ

เข้าร่วมกับเรา!

กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น