ค้นพบโครงการของ TeachRare เพื่อสนับสนุนเด็กที่เป็นโรคหายาก

We need you! and your help

Become Volunteer.

Join our team and help us to accomplish even more projects and events!
Regiter Now

We have Reached So far!

We continue our mission on providing educational services to parents and children in the rare disease communities.
$1,200.00 of $5,000.00 raised
$
 
Select Payment Method
Personal Info

USA

Bank Name: Coastal Community Bank

Account Name: Special Education Teaching and Learning Inc.

Routing Number: 125109019

Account Number: 875102981714

Thailand

Bank Name: Bangkok Bank

Account Name: Wan-Yu Wei

SWIFT Code: BKKBTHBK

Account Number: 1307508380

Teach RARE QR Payment

Terms

Donation Total: $100.00

เชิญเราเข้าร่วมกิจกรรมของคุณ

คุณมีงานที่คุณต้องการให้เรานําเสนอหรือไม่? กรุณาเชื่อมต่อกับเรา! เรายินดีที่จะสนับสนุนองค์กรและกิจกรรมอื่น ๆ สําหรับโรคหายากโรคที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยและชุมชนที่มีความต้องการพิเศษ

เข้าร่วมกับเรา!

กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น

Skip to content