พบกับทีมงานที่ทุ่มเทของเราที่ TeachRare

โอกาสการจ้างงาน

เราฝันให้ใหญ่และทําสิ่งต่างๆให้สําเร็จ

การทํางานร่วมกันเราสามารถบรรลุสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ บุคคลในโรค หายากโรคที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยและชุมชนที่มีความต้องการพิเศษมักจะรู้สึกโดดเดี่ยวและไม่ได้รับความสนใจเหมือนกัน การทํางานร่วมกันเราสามารถทําให้ลูกสาวของเราคลานแล้วยืนและตอนนี้วิ่ง!

Watch This Video

Play Now

พันธมิตร

บริษัทบางแห่งที่เราเคยจัดกิจกรรมด้วย:

Skip to content