เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครของ TeachRare และสร้างความแตกต่างด้านการศึกษา

โอกาสในการเป็นอาสาสมัคร

เลือกสถานที่ที่คุณต้องการเป็นอาสาสมัคร

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ! กรุณากรอกแบบฟอร์มและเราจะตรวจสอบข้อมูลของคุณ จากนั้นเราสามารถสร้างแผนอาสาสมัครที่กําหนดเองและพูดคุยกับคุณทางออนไลน์

ค้นพบโอกาสของคุณในฐานะอาสาสมัคร

โอกาสการจ้างงาน

อาสาสมัครมีสิทธิ์ย้ายไปทํางานตามเงินเดือนเมื่อเสร็จสิ้นการให้บริการ

Skip to content