ทุกคลิก

เป็นการคลิกเพื่อการรับรู้

เราโพสต์บทความเพื่อเพิ่มความตื่นตระหนกและเพื่อช่วยจัดหาแหล่งข้อมูลการศึกษาให้กับผู้ที่อยู่ในชุมชนของเรา

เชื่อมต่อกับ TeachRare บนโซเชียลมีเดียเข้าร่วมการสนทนาสร้างความตระหนักและสนับสนุนชุมชน

ทุกการคลิกเช่นสมัครสมาชิกมีส่วนช่วยในภารกิจของเราและช่วยงานของเรา หากคุณไม่สามารถบริจาคเงินหรือเวลาได้การคลิกหรือติดตามง่ายๆจะได้รับการชื่นชมอย่างมาก เราสร้างเนื้อหาเพื่อสร้างความตระหนักและสนับสนุนชุมชนของเราด้วยการศึกษา เราไม่สร้างรายได้หรือใช้ตําแหน่งการจัดวางผลิตภัณฑ์

@goodshepherdthailand is a wonderful organization we love to support. They empower women, educate the less fortunate, and care for orphans. The greatest gift you can give is for someone to learn, be loved, and become independent.

@goodshepherdthailand is a wonderful organization we love to support. They empower women, educate the less fortunate, and care for orphans. The greatest gift you can give is for someone to learn, be loved, and become independent.

Dude Sutton was diagnosed with 4H Leukodystrophy POLR3B in April 2022, a condition that affects only four known children in the UK and targets the nervous system, gradually robbing Dude of his ability to walk, talk, hear, eat, and perform basic tasks. But the family is still fighting. Navigating ...bureaucracy and borders to get their son treatment.

Image for shared link
Plymouth family faces heartbreaking diagnosis of rare disease in five-year-old son

Dude has a condition which affects only four known children in the UK

www.themoorlander.co.uk

Thank you for being so supportive of our first #childrensbook. More than 100 books made it into homes! More importantly, we donated several copies to schools, libraries, hospitals, and clinics! If you enjoyed the book, please consider leaving a review! 📖 You would make Prof. Hong proud 🦊

Image for shared link
Prof. Hong Explores AADC Deficiency (The Rare Journey Series)

Prof. Hong Explores AADC Deficiency (The Rare Journey Series)

www.amazon.com

Hydrogen water is regular water with hydrogen gas added to it. According to some resources, adding hydrogen gas to the water increases its anti-inflammatory and antioxidant properties. It’s been touted for increasing energy, slowing aging, and improving muscle recovery.

Image for shared link
Hydrogen Water or Structure Water, What is it and are there benefits?

Hydrogen water and structured water is gaining attention by some users, especially compared to tap water.

teachrare.org

My cousin makes me laugh a little louder, my smile a little brighter and my life ALOT better! #cousinslove

The Pediatric #RareDiseases Institute at Florida State University is made possible by a $1 million in funding from the Florida Legislature State Representative Adam Anderson, whose son Andrew died from #taysachs Disease, pushed for the funding, which was also supported by Gov. Ron DeSantis.

Image for shared link
FSU launches groundbreaking Institute for Pediatric Rare Diseases - Florida State University News

PHOTO GALLERY Florida State University has launched the Institute for Pediatric Rare Diseases, an institute dedicated to advancing research and […]

news.fsu.edu

Research into AADC Deficiency is leading to innovation that will benefit other diseases.

"Real-time MRI of #genetherapy delivery to the nervous system will be more broadly applied over the next three to five years as the number of sites with the needed infrastructure and expertise ...continues to increase."

Image for shared link
Real-time magnetic resonance imaging during convective gene therapy in brain

Real-time magnetic resonance (MR) imaging during gene therapy in the nervous system provides foundational impact on optimizing the effectiveness,...

medicalxpress.com

The playground has always been a part of our lives as parents. However a rare disease parent's perspective is very different than others. We are trying to retro fit equipment so our children can participate. It is also our therapy center. Swings were a source of #sensoryintegrationtherapy

Image for shared link
How swinging became an early part of our daughter’s therapy

Swinging was beneficial as part of therapy, boosting sensory integration and relaxation, writes columnist Richard E. Poulin III.

aadcnews.com